szkoła pływania

Zajęcia prowadzone na nowo otwartej pływalni w Kosakowie. podglad_baner_basen kopia kopia

Dlaczego warto zapisać dziecko na lekcje pływania?

 

Pływanie przynosi wiele wymiernych korzyści:

-wpływa dodatnio na ogólny rozwój fizyczny i sprawność dziecka, rozwija jego uzdolnienia ruchowe,  jest znakomitą formą zabawy dla dziecka, kształtuje podstawowe cechy motoryczne: siłę, wytrzymałość, szybkość i koordynację ruchową,

-wpływa pozytywnie na sferę ćwiczącego przez wyrabianie m.in. takich cech osobowości jak, odwaga,z dyscyplinowanie, systematyczność, pracowitość, samodzielność,

-koryguje wady postawy

-hartuje i uodparnia organizm na przeziębienia, katary itp.

-sprawia, że człowiek doskonalący umiejętności pływackie potrafi coraz pewniej i szybciej poruszać się w wodzie,

-może być uprawiane przez całe życie, począwszy niemal od wieku niemowlęcego do późnej starości

Z powyższych względów  ćwiczenia pływackie powinny zajmować szczególne i stałe miejsce w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży oraz w rekreacji ruchowej dorosłych.

Nauka pływania dla początkujących

Program nauczania dla dzieci jest dostosowany do wieku,
sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia:

Harmonijny rozwój fizyczny dziecka dzięki odpowiedniemu doborowi środków
i metod, prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych,
podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie dziecka w zasób umiejętności
ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach
z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz
specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu,podwyższanie możliwości aerobowych organizmu,
zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego.

 Godziny zajęć

poniedziałek

godz.19.30-20.15- gr. średnio-zaawansowana

wtorek

godz. 15.30-16.15- gr. początkująca

godz.16.15-17.00- gr. początkująca

sobota

godz.11.45-12.30-gr. początkująca

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć o innej godzinie lub w innym dniu, pod warunkiem zebrania gr.min. 5os

Cennik

Zapisy dokonujemy w systemie semestralnym lub miesięcznym. Chcąc zapisać swoje dziecko do naszej szkoły należy zapoznać się z regulaminem i podpisać go. Wpłat dokonujemy gotówką lub przelewem na nr. konta 98 8351 0003 0013 3652 3000 0020 w terminie  7 dni od podpisania umowy. Istnieje możliwość wpłat ratalnych po wcześniejszych ustaleniach ze Szkołą sportów wodnych SurfStacja. Koszt jednego zajęcia to 30zł/45min x ilość zajęć w semestrze

Lekcja indywidualna – 1 osoba     :   60 zł   (45 minut)

Lekcja w grupie  2 osobowej       :   50 zł   (45 minut)

Lekcja w grupie  3 osobowej       :   45 zł   (45minut)

Na lekcje indywidualne zapisujemy się telefonicznie (696-307-366) lub mailowo (surfstacja@surfstacja.pl)

Pliki do pobrania

regulamin

oświadczenie rodzica

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych